05 Oct 2017 11:44

Види неформальних груп і об'єднань


Неформальні угрупування


Наукова література пропонує нам великий та широкий асортимент пояснень на всі ці групи, але всі вони достатньо умовні. Найпоширенішим є поділ за соціально-правовою ознакою на просоціальні, спрямованість яких узгоджується з цінностями і установками суспільства, асоціальні, які не поважають цінностей, скоюють різні правопорушення, антисоціальні, або криміногенні, злочинні (за І. Полонським).До розгяду пропонуємо вам типологізацію неформальних груп сучасного російського вченого Сергія Сергеєва, який класифікує молодіжні субкультури таким чином:
- романтико-ескейпістські(хіпі, індіаністи, толкіє-ністи, байкери);
- гедоністично-розважальні (мажори, рейвери, репери та ін.);
- кримінальні (гопники, любери);
- анархо-нігілістичні (панки, екстремістські субкультури "лівого" і "правого" спрямування).Російський соціолог Михайло Топалов поділяє молодіжні об'єднання за спрямованістю інтересів:
- захоплення сучасною молодіжною музикою;
- устремління до правоохоронної діяльності;
- активне практикування різних видів спорту;
- навколоспортивні - різні фанати;
- філософсько-містичні;
- захисники навколишнього середовища.Російський учений Ігор Сундієв виокремлює групи за спрямованістю самодіяльності:
- агресивні (фанати, неонацисти, ліві);
- епатажні (панки, мажори);
- культурні (рокери, бітломани, хіпі);
- економічні (спрямовані на створення і реалізацію матеріальних благ для себе, групи чи інших груп: групи кооперативного, підприємницького спрямування);
- соціальні (спрямовані на розв'язання конкретних соціальних проблем: екологісти, екокультурні, етнокультурні групи, групи "Милосердя");
- політичні (спрямовані на захист і підтримку соціально-економічних реформ, альтернативні політичні рухи, політична самоосвіта).


Обізнаність в сфері неформальних об'єднань, основних ознак належності до тієї чи іншої групи, провідних напрямів самореалізації і проявів асоціальної і кримінальної поведінки дає змогу людині в ситуаціях діагностики конкретної групи максимально точно здійснити ідентифікацію і спрогнозувати можливі наслідки членства в цій групі для себе та оточуючих.


Comments

No comments yet. Post your comment first!

Back to Top