27 Apr 2017 23:17

Чисте мистецтво

«Мистецтво для мистецтва»«Чисте мистецтво» – назва низки естетичних концепцій, що стверджували самоцінність художньої творчості, її незалежність від політичних, ідеологічних, соціальних та інших зовнішніх чинників. Теорія «чистого мистецтва» сформувалася у середині XIX ст. як реакція на прагматичну ідеологію буржуазного суспільства, з одного боку, та естетичні концепції, які спиралися на ідею соціальної детермінованості художньої творчості, з іншого. Значною мірою теорія «чистого мистецтва» була пов’язана з системою романтичних уявлень: так само, як і романтики, представники названої течії протиставляли буржуазній дійсності ідеальний світ краси, спрямованість у царину «вічних» тем буття.
Ідеї «мистецтва для мистецтва» набули поширення у Франції в 30-ті роки XIX ст. Вони створили підґрунтя таких яскравих явищ французької поезії, як творчість «парнасців» та символістів. У 50–60-ті роки XIX ст. школа «чистого мистецтва» активно утверджується в російській літературі. Приблизно на цей час припадає розвиток аналогічних тенденцій в англійській літературі. Широкого розповсюдження концепції «мистецтва для мистецтва» набули за доби декадансу.

Питанням чистого мистецтва на теперішній час в Україні цікавиться видавництво РОДОВІД.

УКРАЇНСЬКИЙ НАЇВ – особливий для РОДОВОДУ виставковий і видавничий проект. Майже як для авангардистів початку ХХ століття. Захоплюються і працюють над ним все видавниче життя, а останні років 5-8 планово. Видрукували серію досліджень, каталогів, альбомів непрофесійних майстрів; підготували кілька виставок. Навіть сайт проекту створили – http://ukrainian-naive.com.

Зроби крок назустріч прекрасному!

Comments

No comments yet. Post your comment first!

Back to Top